Dagelijks leven in Nootdorp tijdens 2e Wereldoorlog


Ouderenorganisatie KBO Nootdorp houdt op woensdag 28 maart a.s. vanaf 10.00 uur een algemene ledenvergadering in het Parochiehuis aan de Veenweg in Nootdorp.

Om ongeveer 11.00 uur, na de huishoudelijke vergadering, zal Noud Janssen een presentatie verzorgen over het dagelijks leven in Nootdorp tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Door verschillende oorzaken ontstonden in het begin van de Tweede Wereldoorlog in Nootdorp al spoedig tekorten: eerst kolen, toen textiel, weer wat later vlees, zuivel en brood. Men moest steeds zuiniger aandoen. En in de tweede helft van de bezettingsjaren, werd het nog erger. Fietsen moesten worden ingeleverd. Iedereen kreeg met de schaarste te maken en met de gevolgen de distributie van ongeveer alle levensbehoeften. Zelfs aan klompen was een groot tekort. Hoe doorstonden de inwoners van Nootdorp die jaren, wat betekende dit? Het laatste oorlogsjaar kreeg een winter die snerpend koud was en honger bracht. Wat waren hiervan de gevolgen voor de Nootdorpers?

Noud Janssen kan hierover boeiend vertellen. Hij deed onderzoek naar Nootdorp in de Tweede Wereldoorlog. Hij schreef met medewerking van andere leden van de Vereniging Noitdorpsche Historiën hierover het boek “In de slagschaduw”. De inhoud van dit mooi uitgevoerde boek is mede gebaseerd op interviews met Nootdorpers, die nog een levendige herinnering aan de oorlog hebben.

De presentatie van Noud tijdens de ledenvergadering is bijzonder, want het is de eerste openbare lezing over het boek. Ook inwoners, die belangstelling hebben voor dit onderwerp, zijn van harte welkom op 28 maart a.s.  Voor hen is het een mooie gelegenheid om kennis te maken met KBO Nootdorp, als actieve belangenbehartiger voor 50-plussers.

Bron: pijnacker-nootdorp.tv
Foto: WikiImages/Pixabay

(Visited 344 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *