17.056 mensen in Den Haag uit de bijstand gestroomd.

Den HaagGeen 10.000 werklozen helpen aan een baan, zoals het stadsbestuur zich vier jaar geleden voornam, maar 17.000 mensen die in Den Haag “uit de bijstand zijn gestroomd”. Toen de plannen om meer mensen uit de bijstand aan het werk of opleiding te krijgen in 2014 werden gemaakt, was er een hoge werkloosheid in Den Haag. Deze was een stuk hoger dan het landelijk gemiddelde. Vooral omdat in Den Haag de vraag naar werknemers niet goed aansloot bij het aanbod van werkzoekenden. Veel werkzoekenden hadden niet de juiste kennis of diploma’s.

“In wijken waar jeugdwerkloosheid het hoogst was, werkt de gemeente nauw samen met partners in de wijk die dichtbij de jongeren staan”, legt wethouder Rabin Baldewsingh van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uit. “Dit gebeurt vanuit de locaties van de Servicepunten Arbeid. Dankzij deze lokale en gezamenlijke aanpak zijn veel jongeren aan werk gegaan of aan een studie begonnen. Voor 50-plussers worden diverse banenmarkten georganiseerd. Hier kunnen zij in contact komen met bedrijven en direct solliciteren op openstaande vacatures.”

De wethouder benadrukt dat alle wethouders hebben bijgedragen aan het creëren van werkgelegenheid. “De gemeente heeft ervoor gezorgd dat er meer werkgelegenheid in de stad is. Niet alleen zijn er de afgelopen jaren meer dan 10.000 nieuwe banen bij gekomen. Ook is er hard gewerkt aan het verbeteren van de Haagse economie en arbeidsmarkt. Zo heeft de gemeente ook geïnvesteerd in het aantrekkelijk maken van de stad voor bedrijven om zich te vestigen. Met als doel dat er in de toekomst voldoende werk is voor iedereen.”

Bron Den Haag FM

(Visited 6 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *